ו

ואלה

ואני

ואתה

והב

והיה

והלאה

ויאמר

וידוי

ויהי

ויהי אחרי

ויהי איש

ויניציאה

וכוח

ומעלה

ועד

ועתה

ושט

ושתי

ותור   ותרנות

ותיק   ותיקין