>

ח

חבה

חבורה

חבל

חבל   לידה

חבל   גורל

חבצלת

חבק

חבקוק

חבר   אדם

חבר   תלמיד חכם

חברה   חבורה

חולדה   נביאה

חולדה

חולה

חולה   בקור

חום

חומץ

חומר

חומרה

חומש

חוני המעגל

חוס

חוסן

חוף

חופה

חופש

חוץ

חוץ לארץ

חוצן

חוצפה

חוק

חוקות הגוי

חור

חורב

חורבה

חורבן

חורי   שבעה עמים

חורי   סלי

חורף

חושי

חושים   אדם

חושים   בן דן

חושך

חותן

חזאל

חזון   חזה

חזיר

חזן

חזק ואמץ

חזקיה

חח

חטא

חטא   פעולה

חטא   מחטיא

חטא   חסר

חטה

חיאל

חיה

חיך

חיל    כח

חיל   חומה

חימה

חירם

חכם

חכמה

חכמינו ז

חלב   קרבן

חלב

חלד

חלה   מתנות כהונה

חלה   פנים

חלול השם

חלום

חלון

חלוקא דרבנן

חלזון

חליל

חלילה

חליצה

חלל

חלק

חלקיה

חם

חמד   חמדה

חמה

חמור

חמי   חמות

חמל   חמלה

חמנים

חמס

חמץ

חמץ   בדיקה וביעור

חמריות

חמש

חמשה עשר באב

חמשה עשר בשבט

חן

חנה

חנה ושבעת בניה

חנוך   אב ובן

חנוך   בן ירד

חנכה

חנניה מישאל ועזריה

חנק

חסד

חסיד   חסידות

חסידים הראשונים

חסכון

חפה

חפזון

חפני ופנחס

חפץ

חפצי בה

חפר   בושה

חפר   כרה

חפש

חצוצרה

חצות

חצר

חצר מות

חקלאות

חקר   חקירה

חרב

חרב המתהפכת

חרבונה

חרד

חרון

חרוץ   חריצות

חרוץ

חרות

חרטה

חרטומים

חרם

חרמון

חרף חרפה

חרש

חרש ומסגר

חשבון

חשד

חשון

חשמונאים

חשמל

חשק

חתול

חתי

חתימה

חתן

חתה