מאומה

אבן עזרא:

מאומה - ה"א מאומה נוסף, כה"א לילה. (דברים כד י)