מאורה

תרגום יונתן:

ועל מאורת צפעוני - ועל חיזו גלגלי עיני חיוי חורמן... (ישעיה יא ח)

רש"י:

מאורת - גלגל עין, או מערה. (שם)

אבן עזרא:

מאורת - העין בעלת האור. (שם)

רד"ק:

מאורת - שהאור נכנס דרכה... או לפי שעיניו בחור דומים ליהלומים, ואולי יושיט התינוק ידו לקחתם. (שם)