מאן

(ראה גם: אבה, יבום, מיאון, רצה)

מלבי"ם:

וימאן - הוא בפה, והגם שאבה בלב, כבש את יצרו. (בראשית לט ח)

וימאן - הוא רק בפה, בנגוד לאבה הכתוב בסיחון, שהוא גם בלב, לפי ששנאם, אבל אדום רק פחדו מהם... (במדבר כ יד)