מאס

(ראה גם: שנא, תעב)

מלבי"ם:

שנאתי - על דבר שנאוי מעיקרו, מאסתי - נאמר על דבר שהיה רצוי מתחילה. (עמוס ה כא)

המיאוס הוא הממאס בדבר עצמו בלבו וקצה ממנו, והמיאוס הוא הפך הבחירה, ונפל על דבר שהיה נבחר תחילה ונמאס אחר כך... (הכרמל)