מאשרי

(ראה גם: אשרי)

רש"י:

מאשריך - מדריכך. (ישעיה ג יב)

אבן עזרא:

מאשריך - אל"ף במקום יו"ד, מישריך, ואותיות יהו"א מתחלפות. (שם)

רד"ק:

מאשרי העם - אותם הראויים לישרם בדרך מתעים אותם, והם בעיניהם מאשרים אותם. (שם ט טו)

הגר"א:

מאשריו - הרגלים המוליכות, ואם יכשלו יכשל כל הגוף. (שם)