מגדנות

(ראה גם: מגד)

תרגום יונתן:

ומגדנות - ולבושין. (בראשית כד נג)

רש"י:

ומגדנות - לשון מגדים, שהביא עמו מיני פרות של ארץ ישראל. (שם)

אבן עזרא:

ומגדנות - ומגזרת מגדים או פירושו מלבושים נכבדים, ויהיה הנו"ן שורש, כמו מטפחות. (שם)

רד"ק:

ומגדנות כולל כל דבר משובח שבפירות כלים ובגדים. (שם)