מגד

(ראה גם: מגדנות)

תרגום יונתן:

ממגד שמים - מטוב שמיא תהי עבדא מגדין... (דברים לג יב)

רש"י:

ממגד - לשון עדנים ומתק. (שם)

רמב"ן:

ממגד - כרש"י... ויתכן שהפירות יקראו מגדים, ויאמר שתהיה ארצו מבורכת מפרי השמים שהוא הטל, ובעבור היות המגדים בטל יקרא מגד... (שם שם יד)

רש"ר הירש:

וממגד - מגזרת גדה, גדי, רוצה לומר תוצרת פרי. (שם)