מגור

(ראה גם: אימה, פחד, ירא)

מלבי"ם:

גור בא על הפחד והאספה כשהוא מנחי ע"ו, ואם הוא מנחי ל"ה בא על התגרות המלחמה. והבא על הפחד אינו מציין היראה רק הכניסה, מה שמתכנס אל עצמו בסבת היראה מהרע אשר יגיעוהו. לא תגורו מפני איש, אמרו חז"ל אל תכניסו דבריכם מפני איש, וכן גור הבא על האסיפה, גדרו שמתאסף סביב אויבו עד שהוא מקיף אותו סביב, ומזה מגור מסביב, הפחד והמגור כבר הוא מסביב לדירתכם בעיר, ומוכן האויב לבקע העיר. (הכרמל)