מגמה

רש"י:

מגמת פניהם - מלשון הגמיאיני, רץ בקלות כאילו גמא ושתה ארץ. (חבקוק א ט)

רד"ק:

מגמת - ולתרגום יונתן והמפרש מגמת - נוכח. (שם)

מצודת דוד:

מגמת פניהם - מטרתם רק לשלל ולשוב לארצם שהיא בקדם... (שם)