מגן

תרגום יונתן:

מגן וצנה - עגילין ותריסין. (ירמיה מו ג)

מלבי"ם:

מגן הוא בפני הקשת, וצנה הוא מפני חרב וחנית לבל יפגעו בבשרו, והוא מקיף מג' רוחות. (הכרמל)