מדבר פארן

(ראה גם- דור המדבר-מסע, מדבר-כללי)

אבן עזרא:

וטעם וישכן הענן במדבר פארן, שם כלל לתבערה שהוא קברות התאוה, ולחצרות ורתמה ומסעים רבים, והעד שלא הזכיר הכתוב בפרשת אלה מסעי ויחנו במדבר פארן... (במדבר י לא)

כוזרי:

...ואמנם סיני ופארן כולם מגבול ארץ כנען, מפני שהם מן ים סוף, כמו שאמר יתברך "ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר", ומדבר הוא מדבר פארן, והוא הנאמר בו (דברים א' י"ט) המדבר הגדול והנורא, זה הוא גבולה הדרומי... (מאמר ב יד)

מהר"ל:

ראה מדבר-כללי.