מוג  

(ראה גם: ירא, פחד)

תרגום יונתן:

מוגיך - דהוו מונן ליך. (ישעיה נא כג)

רש"י:

מוגיך - מניעיך, כמו ההמון נמוג. (שם)

אבן עזרא:

מוגיך - מגזרת יגון, וכמו אשר הוגה. (שם)

אברבנאל:

מוגיך - מעציביך - מגזרת יגון. (שם)

מצודת דוד:

מוגיך - הממסים אותך במכאוב. (שם)

מלבי"ם:

נמוגו - מיראת הרע שישיגם על ידם. (יהושע ב ט)

פעל מוג יורה על הפרדת דבר יבש עפרורי שבאו לתוכו מים ומתרכך ונמוג, ומזה הושאל על שאר דברים במליצה, כמו נמוגו כל יושבי כנען, והמון הולך ונמוג, על הפרדת קשורם וחבורם. (הכרמל)