מול

(ראה גם: נגד)

תלמוד בבלי:

תנו רבנן ממול ערפו, מול הרואה את העורף, וכן הוא אומר והוא יושב ממולי, ואומר כי פנו אלי עורף ולא פנים... (חולין יט ב)

רש"י:

מול הגלגל - רחוק מן הגלגל. (דברים יא ל)

ממול נגד - משוך מדרום לצד צפון, ואין מול וממול שוים. (מלכים א ז לט)

אבן עזרא:

מול האלקים - מפאת השם. (שמות יח יט)

רמב"ן:

מול האלקים - נגד האלקים. היה אתה בעבורם עומד נגד האלקים להתפלל אליו, כטעם "יום צעקתי בלילה נגדך"... ויתכן שהיה גם בזה עצה ממנו יאמר היה אתה לעם מול האלקים לשבת באהל מועד מזומן לפניו לדרוש אותו, ולא יהיה זה במקום המשפט. (שם)

הכתב והקבלה:

אל מול - לצד פניו - עם ריוח קצת למצנפת, וכן מול הגלגל, רחוק מן הגלגל... (שמות כח לז)

מלבי"ם:

לעומת - מציין נקודה אחת ביושר נגד נקודה שניה, מה שאינו ב"נגד", שאינו מציין נקודה אלא רוח, ומול מציין הגבלה באורך זה למטה מזה. (ויקרא ג ט)

ממול ערפו - הוא קרוב לשטח ורואה אותו, הצואר הרואה את העורף. (שם ה ח)

מלת מול מציינת הגבלת שטח הסמוך לאיזה דבר באורך זה למטה מזה, בענין שקרוב אליו ורואה אותו... (הכרמל)