מוראה

תרגום אונקלוס:

והסיר את מוראתו - ויעדי ית זפקיה... (ויקרא א טז)

רש"י:

מוראתו - מקום הרעי, זה הזפק. (שם)

אבן עזרא:

מוראה - יש מפרשים נוראה, ויש מפרשים סורר ומורה, ויש מפרשים מלשון ראי ומוראה. (צפניה ג א)