מורשה

(ראה גם: ירושה)

רבינו בחיי:

מורשה - רמז שלא ירשו בעצמם, כי אם יורישוה לבניהם, ובתורה אמר גם כן מורשה, שצריך להורישה לבניהם, כמו שכתוב ושננתם לבניך. (שמות ו ח)

הכתב והקבלה:

מורשה קהלת יעקב - אינה ירושה, כי צריך להלחם עליה ולהתאמץ הרבה, אלא שתהיה להם עדי עד, וזהו פירוש מלת מורשה בכל מקום, והנסיון העיד, שעד היום לא בחרה אומה אחרת בתורה ובמצוותיה. (דברים לג ד)

העמק דבר:

לכם מורשה - שדעתם תמיד עליה, ואינם שוכחים הליכותיה והברית שלה. וכן לא תסור השגחתו מארץ ישראל. (שמות ו ח)