מחלת   נגינה

(ראה גם: נגינה)

תרגום יונתן:

למנצח על מחלת - צלותא לשבחא שכלא טבא. (תהלים פח א)

רש"י:

מחלת - כלי שיר, דבר אחר מחלתן של ישראל כשיחרב הבית. (שם נג א)

מחלת לענות - על חולת אהבה ועניה מיוסרת בגלות. (שם פח א)

אבן עזרא:

מחלת - נועם פיוט. (שם נג א)

על מחלת - חולי המשורר... (שם פח א)

מאירי:

מחלת - כלי נגון מעורר דאגה, לענות - להכאיב ולהרעיד השומעים. (שם)

מלבי"ם:

מחלת - נוסד על חולה אנוש הצועק, ואין במזמור נחומים, לפיכך אמר לענות... (שם)