מי

אבן עזרא:

מי לך - מי לעולם ימצא על אדם, ופירוש מי הוא זה ששגרת לו כל המנחה. (בראשית לג ח)

כלי יקר:

מי - גם לשון בזיון, כמו מי דוד... (במדבר כב ט)