מכתם

תרגום יונתן:

מכתם - גליפא תריצא. (תהלים טז א)

רש"י:

מכתם - לרז"ל דוד שהיה מך ותם, ושהיתה מכתו תמה, שנולד מהול, ואין המקרא נופל כאן על המדרש, כי אם במקום שנכתב לדוד מכתם, ונראה שהוא מין מנעימות זמר, או עטרה, כמו כתם, בפסוק זה התעטר. (שם)

אבן עזרא:

מכתם - דבר נכבד מכתם פז. (שם נו א)

רד"ק:

מכתם - מזמור נכבד, לשון כתם, או נועם פיוט. (שם טז א)

מאירי:

מכתם - כלי מכלי הנגינה, ואולי קולו נמוך ומך ותם שלם בעריבות. (שם)

רש"ר הירש:

מכתם - מלשון כתם שאינו עובר, מאמר תמידי של דוד. (שם טז א)