מלט

תרגום יונתן:

במלט - בטפיל בנינא. (ירמיה כג ט)

רש"י:

במלט - המ"ם יסוד, וכמו וילט פניו, לאט אותה בטיט במלבן. (שם)

רד"ק:

במלט - החומר שממנו עושים לבנים או אחר. (שם)