מלתחה

תרגום יונתן:

המלתחה - קומטריא. (מלכים ב י כב)

רש"י:

המלתחה - ארגזים שכורכין וגונזים לתוכם תכשיטי עובדי הבעל. (שם)