ממארת

תרגום יונתן:

צרעת ממארת - צורעה מחלטא. (ויקרא יג נא)

תרגום אונקלוס:

צרעת ממארת - סגירות מחסרא. (שם)

רש"י:

ממארת - לשון סילון ממאיר, ומדרשו תן בו מארה שלא תהנה ממנו. (שם)

ממאיר - ענין הכאבה. (יחזקאל כח כד)

אבן עזרא:

ממארת - כמו סילון ממאיר, ואחר שסילון כמו קוץ, יהיה ממאיר כמו מכאיב, והמ"ם הב' במלת ממארת שורש, ואינה מגזרת מארה. (ויקרא יג נא)

רמב"ן:

ממארת - רש"י, ואונקלוס תרגם סגירות מחזרא, שעשאו כן מן סלון ממאיר, שכן קורין בארמית לקוצים המכאיבים חזרי... והאמת שהוא לשון מארה, כלומר שהיא קללת אלקים... (שם)