מן העולם

רמ"ע מפאנו:

...וכבר נתגנו במשנה האומרים אין עולם אלא אחד, שהרי בבית ראשון היו חותמין מן העולם ועד העולם, והוא מטבע שטבעוהו דוד המלך ובית דינו, דהיינו מן העולם מזמן אדם הראשון, ועד העולם ימות המשיח. אבל בבית שני בשביל חמשה דברים שחסרו בו לא היו חותמין תחלה אלא מן העולם, ואחר כך החזירו הדבר ליושנו שלא לחקות את הכופרים... (מאמר חקור דין חלק ה פרק ה)