מסוה

(ראה גם: משה-קרני הוד)

תרגום יונתן:

מסוה - סודרא. (שמות לד לג)

תרגום אונקלוס:

מסוה - בית אפי. (שם)

רש"י:

מסוה - בגד הניתן כנגד הפרצוף ובית העינים, ולכבוד קרני ההוד שלא יזונו הכל מהם... (שם)

רשב"ם:

מסוה - בגד הקרוי כן, והוי"ו בו עיקר, כמו וי"ו של מקוה. (שם)

אבן עזרא:

מסוה - כדמות כסות, ויש אומרים כי כמוהו "ובדם ענבים סותה", ואל תתמה בעבור היות וי"ו מסוה נראית, ולא כן וי"ו סותה, כי הנה עולתה ועולת עול ימים וגם עוילים וגו'... (שם)