מסות

(ראה גם: אות, פלא, נס)

תרגום יונתן:

במסות - בנסין. (דברים ד לד)

רש"י:

במסות - על ידי נסיונות הודיעם גבורותיו, כגון (שמות ח') התפאר עלי, אם אוכל לעשות כן, הרי זה נסיון. (שם)

אבן עזרא:

במסות - שם כלל, או טעמו במסות שהיו באותות, כמו ויעש האותות לעיני העם. (שם)