מצעדי

אבן עזרא:

מצעדי גבר - תנועות. (תהלים לז כג)

רד"ק:

מצעדי - מתגבר במעשיו הטובים על הרשע, ולר"ש בן גבירול צרכי עבודת הא-ל יתברך. (שם)