מרד

(ראה גם: בגד, מלכות, מעל)

מלבי"ם:

ואותנו אל תמרודו - בכל מקום בא מרד עם בי"ת, כי הוא עבד באדונו, וכאן בא עם "את", כי הוא חצי העם בחציו. (יהושע כב יט)

פעל מרד מציין שפורק ממנו עול מלכו ואדונו ויצדק רק על מי שעמד מכבר תחת פקודתו ועבדו עד כה, מעתה מרד נגדו והסיר עולו. והמרד הוא גדול מפשע, רק שהמרד הוא בצירוף אחר מלכו או אדונו, והפשע ימצא גם בפני עצמו, וההבדל בין המורד ובין הממרה שהממרה אינו מורד עוד בהחלט, רק מחליף מצות אדונו, כמו לא ימיר, אבל המורד הוא פורק עול לגמרי. (הכרמל)