מריבה

(ראה גם: ריב)

אלשיך:

ויהי ריב - עוד לא היתה מריבה ההולכת ומתפשטת כנקבה היולדת, אך דרך כל ריב להתרחב, כסנהדרין ח' האי תיגרא דמיא לבידקא דמיא, כיון דרווח רווח. (בראשית יג ח)

הכתב והקבלה:

מריבה - הוא ענין שעליו הריב, וריב שם הפעולה. (שם)