מרך

תרגום יונתן:

מורך - תברא. (ויקרא כו לו)

אבן עזרא:

מורך - מפעלי הכפל, מגזרת ורך הלבב. (שם)

רשב"ם:

מורך - אינו לשון רך הלבב כי המ"ם בו עיקר, שהרי הניגון במ"ם, כמו אוהל אוכל, וחבר לו בתלמוד נתמרך, באלו טרפות. (שם)