משמן

תרגום יונתן:

במשמניו - ברברבנוהי מחא. (ישעיה י טז)

הגר"א:

במשמניו - שרי מעלה יקח מהם ממשלתם. (ישעיה י טז)

הכתב והקבלה:

משמני - משמן נקרא המקום השמן. (בראשית כז כח)

מלבי"ם:

במשמניו - תפארת המלכות תלוי בכחה הפנימי, ודהיינו גבורת הגבורים ואבירות ההמון, ועל זה אמר במשמניו שולח רזון. (ישעיה י טז)