משתין בקיר

תרגום יונתן:

משתין בקיר - ידע מדע. (שמואל א כה כב)

רש"י:

משתין בקיר - לתרגום יונתן ידע מדע, משית קירות לבו, דבר אחר אפילו כלב. (שם)

רלב"ג:

משתין בקיר - זכר. (שם)